INFORMACJE!!!

Uprzejmie informujemy:

1. Matura poprawkowa odbędzie się 21.08.2018r.(wtorek) o godz. 9:00 w TWP.

2. Egzaminy w przedłużonym terminie odbędą się 27.08.2018r. o godz 15:30 w TWP.

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2018/08/02/informacje/

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Wyszkowie

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2018/2019

OSTATNIA SZANSA!!!

W tym roku jeszcze nabór do trzyletniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO . Naukę w Liceum dla dorosłych może podjąć każdy,kto:

 • ukończył ośmioletnia szkołę podstawową – nauka trwa trzy lata

 • lub ukończył gimnazjum – nauka trwa trzy lata,

 • lub ukończył zasadniczą szkołę zawodową – nauka trwa dwa lata,

 • lub przerwał naukę w szkole średniej.

Szkoły TWP funkcjonują w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego:

 • uzyskuje wykształcenie średnie,

 • ma możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na studiach,

 • ma możliwość podjęcia nauki w SZKOLE POLICEALNEJ TWP w Wyszkowie na kierunku:

 • technik rachunkowości

 • technik administracji

 • technik BHP

 • opiekun osoby starszej

 • opiekun w domu pomocy społecznej

 • opiekunka środowiskowa

 • asystent osoby niepełnosprawnej.

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2018/05/10/zapraszamy-do-liceum-ogolnoksztalcacego-dla-doroslych-twp-w-wyszkowie/

Program PITax.pl do rozliczenia PIT-u

Program PITax.pl do rozliczenia PIT-u ze stałym numerem KRS Stowarzyszenia TWP O/R w Wyszkowie

„Pamiętajcie Przyjaciele 1% może wiele”

Program PITax.pl do rozliczenia Online

Program PITax.pl do pobrania dla systemu operacyjnego Windows

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2018/03/27/program-pitax-pl-do-rozliczenia-pit-u/

GRATULACJE DLA NAJLEPSZYCH SŁUCHACZY!!!

GRATULACJE DLA NAJLEPSZYCH SŁUCHACZY,

którzy w terminie zaliczyli semestr:

– złożyli i zaliczyli prace kontrolne,

– mają 100% frekwencji,

– zdali 3 egzaminy pisemne z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki,

– zdali egzaminy ustne ze wszystkich przedmiotów.

Jest szansa do końca lutego dla osób warunkowo wpisanych na wyższy semestr:

– można zdać egzaminy i złożyć w sekretariacie indeks

lub

– można powtórzyć semestr, ale należy złożyć podanie.

 

                                                                 Serdeczne Gratulacje

dla całego semestru IV A.36 – zostało pół roku wytężonej pracy i egzamin

oraz

dla całego semestru Opiekun w Domu Pomocy Społecznej. Został rok nauki i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2018/02/07/gratulacje-dla-najlepszych-sluchaczy/

NOWY SEMESTR ZACZYNAMY 3 LUTEGO 2018r.

 

Oferta Szkół TWP

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2018/01/29/nowy-semestr-zaczynamy-3-lutego-2018r/

Harmonogram kursu przygotowującego do matury

 

kurs przygotowujący styczeń

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2017/10/18/kurs-przygotowujacy-do-matury-4/

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE: PRACA Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM MAJĄCYM PROBLEMY Z CZYTANIEM I PISANIEM – DOSTOSOWANIE NA WSZYSTKICH PRZEDMIOTACH NAUCZANIA.

Prezentacja1

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2017/10/10/praca-z-uczniem-dyslektycznym-majacym-problemy-z-czytaniem-i-pisaniem-dostosowanie-na-wszystkich-przedmiotach-nauczania/

Zapraszamy do naszych szkół

bhp

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2017/09/20/zapraszamy-do-naszych-szkol/

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Prezentacja j.ang

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2017/09/12/kurs-jezyka-angielskiego/

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Prezentacja2

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2017/09/05/inauguracja-roku-szkolnego-20172018/