Powrót do Liceum Ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla osób, które ukończyły gimnazjum lub 8 klasową szkołę podstawową. Nauka trwa 3 lata. Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmujemy na semestr trzeci liceum ogólnokształcącego czyli na dwa lata nauki. Po ukończeniu otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły średniej i możesz przystąpić do matury.
Zajęcia prowadzone są co dwa tygodnie (sobota – niedziela).

Forma nauki:

Nauka w systemie zaocznym (soboty i niedziele od godziny 800).

Warunki przyjęcia:

Złożenie wymaganych dokumentów do 31 sierpnia – nabór letni, do 31 stycznia – nabór zimowy:

 • podanie  (gotowe druki wydaje sekretariat szkoły) lub do pobrania  PODANIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-2017
 •  oryginał świadectwa ukończenia szkoły zasadniczej zawodowej, gimnazjum lub 8 kl. szkoły podstawowej,
 •  2 zdjęcia,
 • kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i rozmowy kwalifikacyjnej (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 •     język polski,
 •     język angielski,
 •     matematyka,
 •     wiedza o społeczeństwie,
 •     historia,
 •     geografia,
 •     biologia,
 •     fizyka i astronomia,
 •     chemia,
 •     informatyka,
 •     podstawy przedsiębiorczości,
 •     historia i społeczeństwo,

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/nasze-szkoly/liceum-ogolnoksztalcace/i-liceum-ogolnoksztalcace-dla-doroslych/