Studia podyplomowe

 

Studia Podyplomowe organizowane  przez OR  TWP w Wyszkowie

Szanowni Państwo

  W wyniku podpisanej umowy o współpracy Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka będą wspólnie organizowały studia podyplomowe oraz inne formy doskonalenia nauczycieli

TWP w Wyszkowie proponuje następujące kierunki studiów podyplomowych :

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą ma ukształtować  i rozwinąć kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku dyrektora placówki oświatowej. Studia pozwalają na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania m. in. w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych, administrowania mieniem, etyki  i psychologii zarządzania. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów pozwolą na sprawną organizację pracy szkoły.

http://warszawa.wspkorczak.eu/wawa-oferta/podyplomowe/dwusemestralne/zarzadzanie-w-oswiacie

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – Studia nadają kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela z uprawnieniami (kwalifikacje) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r., poz.426)

http://warszawa.wspkorczak.eu/wawa-oferta/podyplomowe/trzysemestralne/przygotowanie-pedagogiczne

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA  ANGIELSKIEGO – Celem studiów jest przygotowanie metodyczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nabycie umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Słuchacz kończący studia powinien posiąść wiedzę oraz umiejętności na poziomie egzaminu FCE.

http://warszawa.wspkorczak.eu/wawa-oferta/podyplomowe/trzysemestralne/wczesne-nauczanie-jezyka-angielskiego  

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycieli specjalistów – oligofrenopedagogów do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu. Zdobycie wiedzy dotyczącej osób niepełnosprawnych intelektualnie ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych i intelektualnych. Wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych. Programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w różnym stopniu.

http://katowice.wspkorczak.eu/katowice-oferta/studia-podyplomowe/trzysemestralne/oligofrenopedagogika

DORADZTWO ZAWODOWE Z KOACHINGIEM KARIERY – 2  SEMESTRY

http://www.wspkorczak.eu/pl/13992.html

ZAPRASZAMY 

Link do systemu rekrutacji on-line:

https://rekrutacjatwp.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniedziekanat.html

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/studia-podyplomowe/