Powrót do Nasze szkoły

Liceum Ogólnokształcące

fot. Arkadiusz Ziolek/ East News. Warszawa 23.08.2020. n/z Tablica szkolna z napisem:

Powrot do szkoly.

 

 

 

Zachęcamy do podjęcia nauki w jeszcze trzyletnim liceum ogólnokształcącym.

Z dniem 1 września 2019r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe dla dorosłych.)

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/nasze-szkoly/liceum-ogolnoksztalcace/

Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła została przekształcona w Liceum Ogólnokształcące. Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmowani są na semestr trzeci liceum ogólnokształcącego. Forma nauki: Nauka w systemie zaocznym (soboty i niedziele od godziny 800). Warunki przyjęcia: Złożenie wymaganych dokumentów do 31 sierpnia – nabór letni, do 31 stycznia – nabór zimowy:     podanie i kwestionariusz osobowy (gotowe druki wydaje sekretariat …

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla osób, które ukończyły gimnazjum lub 8 klasową szkołę podstawową. Nauka trwa 3 lata. Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmujemy na semestr trzeci liceum ogólnokształcącego czyli na dwa lata nauki. Po ukończeniu otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły średniej i możesz przystąpić do matury. Zajęcia prowadzone są co dwa tygodnie (sobota – …