O nas

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie prowadzi działalność edukacyjną na terenie województwa mazowieckiego w mieście i powiecie Wyszków, Wołomin i Pułtusk.
TWP OR w Wyszkowie jest stowarzyszeniem, które posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie pod numerem 0000176675 i uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Działalność swą rozpoczęliśmy w biurowcu Wyszkowskiej Fabryki Mebli “FAMA” we wrześniu 2000r. prowadząc kursy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz liceum ekonomicznego.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wiążących się ze stopniem awansu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie wychodząc naprzeciw potrzebom koleżanek i kolegów utworzyło Centrum Doskonalenia Nauczycieli powołane 10.09.2001r. przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Opiekunem naukowym CDN jest prof. dr hab. Janusz Bielski. Współpracujemy z doradcami metodycznymi, oraz wykładowcami z różnych uczelni.

Od września 2002 roku siedziba nasza mieściła się w biurowcu GS przy ul. I Armii Wojska Polskiego 171.

We wrześniu 2002 roku rozpoczęło działalność niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TWP w Wyszkowie dla Dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej.

W październiku 2005 r. powołano Uniwersytet III Wieku.

W kwietniu 2010 roku przeprowadziliśmy się do swojego lokalu. Nasz adres 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 12/1A.

TWP OR w Wyszkowie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numer 0000176675 jako ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

19 września 2014r.  odbyło się III Walne Zebranie Członków OR TWP w Wyszkowie na którym został wybrany nowy Zarząd OR TWP:

prof. dr hab. Janusz Bielski

prof. dr hab. Janusz Bielski

prof. dr hab. Janusz Bielski  - Prezes

mgr Zofia Marciniak        -   Dyrektor i wiceprezes OR TWP

mgr Andrzej Roman        -   Wiceprezes

mgr Ryszard Marciniak – Członek

mgr Monika Kluczek       – Członek

 

prof. dr hab. Janusz Bielski – od 30 czerwca 2004r. prezes OR TWP w Wyszkowie. Urodził  się i wychował w Zagłębiu, ale resztę życia spędził w Wyszkowie. Tu założył rodzinę i tu w roku 1957 rozpoczął swoją kilkunastoletnią pracę w Liceum Ogólnokształcącym. Od roku 1973 pracował w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Następnie w Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym w Kielcach, Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Z wykształcenia profesor doktor habilitowany nauk pedagogicznych. Po 60 latach swojej aktywności zawodowej najmilej wspomina pracę z młodzieżą w Wyszkowie. Pamięta swoje lekcje i treningi sportowe, kółka zainteresowań, wędrówki po Polsce z uczniami i wyjazdy na zawody najwyższego szczebla (wychował tu kilku reprezentantów kraju, sam też kiedyś nim był). Pasją prof. dr hab. Janusza Bielskiego są podróże z których zdjęcia obejrzeć można w biurze podróży Azymut. Wydał i recenzował wiele książek, miedzy innymi:

nauczyciel doskonałypodstawowemetodyka

 

zdrowiewielowymiarowyżycie

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/o-nas-2/

Kadra pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP Wyszkowie mgr Katarzyna Kownacka -  dyrektor szkół TWP w Wyszkowie  1. mgr Deptuła Agnieszka nauczyciel geografii i fizyki 2. mgr Dłużniewska Grażyna nauczyciel biologii 3. mgr Gańko Danuta nauczyciel chemii 4. mgr Kielisiak Katarzyna nauczyciel historii, wos i  historii i społeczeństwa 5. mgr Kluczek Monika nauczyciel języka …

Pokaż strony »