Kursy

OR TWP w Wyszkowie organizuje kursy:

 plakat-kurs
I.

Kursy przygotowujące do matury

1. Kurs przygotowujący do matury – maj 2017 dla absolwentów szkół średnich ponadgimnazjalnych i dla absolwentów szkół średnich ponadpodstawowych, do 30 września należy złożyć w macierzystej szkole deklarację wstępną przystąpienia do matury.

II.
Kursy:

 • komputerowe z elementami Internetu i poczty elektronicznej,
 • Zastosowania edytora tekstu Word
 • Arkusz kalkulacyjny dla początkujących
 • Arkusz kalkulacyjny dla średnio zaawansowanych
 • Zastosowania edytora graficznego CorelDraw
 • Zastosowania pakietu prezentacyjnego PowerPoint
 • Tworzenie dokumentów HTML
 • Budowanie strony WWW szkoły w oparciu o system CMS WordPress
 • Budowanie strony WWW szkoły w oparciu o system CMS Joomla
 • Platforma Moodle – instalacja i podstawy działania
 • Promowanie placówki oświatowej w Internecie
 • w zakresie BHP i p. poż.,
 • języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego,
 • kurs dla opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym,
 • kurs dla opiekunów osób starszych,

oraz inne zgłoszone przez zainteresowanych.

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/kursy/