Powrót do Szkolenia

Opłaty

O terminie i miejscu rozpoczęcia danej formy oraz wysokości wpłaty zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

Istnieje możliwość wystawienia rachunku za szkolenie.
Zniżkę mają: członkowie TWP.

Z każdej formy doskonalenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Należność za udział w płatnych formach doskonalenia należy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Filia w Wyszkowie
03 8923 0008 0900 0676 2009 0001
Z dopiskiem nazwy formy doskonalenia oraz nazwiska uczestnika szkolenia.

 Realizujemy również inną tematykę proponowaną przez szkoły i placówki oświatowe.

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/cdn-2/oplaty/