Powrót do Liceum Ogólnokształcące

Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła została przekształcona w Liceum Ogólnokształcące.

Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych przyjmowani są na semestr trzeci liceum ogólnokształcącego.

Forma nauki:

Nauka w systemie zaocznym (soboty i niedziele od godziny 800).

Warunki przyjęcia:

Złożenie wymaganych dokumentów do 31 sierpnia – nabór letni, do 31 stycznia – nabór zimowy:

 •     podanie i kwestionariusz osobowy (gotowe druki wydaje sekretariat szkoły),
 •     oryginał świadectwa ukończenia szkoły  zasadniczej zawodowej, gimnazjum lub 8 kl. szkoły podstawowej,
 •     2 zdjęcia,
 •     kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i rozmowy kwalifikacyjnej (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 •     język polski,
 •     język angielski,
 •     matematyka,
 •     wiedza o społeczeństwie,
 •     historia,
 •     geografia,
 •     biologia,
 •     fizyka i astronomia,
 •     chemia,
 •     technologia informacyjna,
 •     podstawy przedsiębiorczości,

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/nasze-szkoly/liceum-ogolnoksztalcace/dwuletnie-uzupelniajace-liceum-ogolnoksztalcace-dla-doroslych/