Główna

KURS MATURALNY

Zapraszamy na kurs przygotowujący do matury.
Więcej informacji pod nr tel. 297429565 lub w sekretariacie szkoły – Wyszków, ul. 3Maja 12/1A.

 

 

Szkolenie BHP

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Wyszkowie zaprasza na szkolenie BHP dla nauczycieli a także dla pracowników administracyjno- biurowych.

Szkolenie odbędzie się we wrześniu.

Zapraszamy!

`

kalendarzyki_TWP_Wyszkow_2018-2019

images

Obowiązek informacyjny Szanowni Państwo

Z dniem 1 września 2019r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe dla dorosłych.)

 

 

 

Sukces w Szkole Policealnej TWP

        Nasz tegoroczny wielki sukces na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

w zawodzie technik rachunkowości oraz  technik  administracji.

W czerwcu 2017r. –  29  słuchaczy Szkoły Policealnej TWP  przystąpiło  do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
W  100%  zdali  ( uzyskali ponad 75%)  a  dwie  słuchaczki  na 100 %  co potwierdza  OKE.         Jesteśmy dumni z naszych nauczycieli i słuchaczy.
Do szkoły policealnej przyjmujemy bez matury.   
 W  marcu 2017 r. po raz 12 nagrodzono  Oddział  Regionalny TWP w  Wyszkowie  certyfikatem „Gwarancja najwyższej jakości”. Mamy 17 letnie doświadczenie w pracy edukacyjnej z dorosłymi. Zatrudniamy profesjonalną, wykwalifikowaną,  sprawdzoną i kompetentną  kadrę pedagogiczną.   Nasi dorośli słuchacze mogą bezstresowo, w  miłej przyjaznej atmosferze, uzupełniać  swoje  wykształcenie,  korzystać z kursów przygotowujących do egzaminów zewnętrznych.
Zapewniamy  bezpłatne podręczniki i szkolną bibliotekę. Ważne również jest to, że rekrutacja do naszych szkół dla dorosłych prowadzona jest dwa razy w roku. (wrzesień i luty). Osoby które przerwały naukę w szkołach  mogą  być włączeni  do naszego LO ponieważ  mamy wszystkie semestryJesteśmy  organizacją pożytku publicznego, pomagamy chorym i potrzebującym słuchaczom,  absolwentom  i  nauczycielom.
Obecnie  zapraszamy na kurs opiekuna osób starszych z językiem niemieckim  z gwarancją zatrudnienia.
Uznając wiedzę za najlepszą inwestycję w człowieka, serdecznie zachęcam do korzystania z naszych usług.

Dyrektor OR TWP

 mgr Zofia Marciniak

gratulacje

Certyfikat „Gwarancja Najwyższej Jakości”

 

TWP OR Wyszków GNJ 2017

W marcu 2017 roku Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie odebrało po raz jedenasty  certyfikat „Gwarancja Najwyższej Jakości”.
Znajdujemy się w gronie najlepszych firm usługowych w Europie. Certyfikat jest potwierdzeniem, że nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej poparte jest rzetelnym podejściem do słuchacza. Świadczy również o tym, że jesteśmy firmą wiarygodną, nowoczesną, konkurencyjną a oferowane przez nas usługi są na najwyższym poziomie.
Po raz pierwszy w kwietniu 2008 roku wszyscy słuchacze ostatnich semestrów uzyskali świadectwo ukończenia szkoły. Wyniki matury były bardzo dobre. 100% maturzystów zdało ustne egzaminy maturalne oraz pisemne matury z języka polskiego, języka rosyjskiego i historii, natomiast w maju 2010, 2011 i 2012 roku zdawalność matur wyniosła 100%.
Wyniki te świadczą o jakości naszej pracy i bardzo dobrym przygotowaniu naszych dorosłych absolwentów.
Dyrektor i nauczyciele zapraszają do grona słuchaczy naszej szkoły osoby, które chciałaby uzupełnić swoją wiedzę i w przyszłości zdać maturę.

SKAN

TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ UPOWSZECHNIANIA WIEDZY

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie – organizacją pożytku publicznego
KRS: 0000176675

 PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW

Składamy najserdeczniejsze podziękowania za życzliwość i pomoc, jaką okazali Państwo wspierając nasze działania na rzecz osób chorych i poszkodowanych.

Zarząd OR TWP w Wyszkowie

 

podziekowania

 Podziękowanie

W imieniu moim oraz mojego syna Karola składam najserdeczniejsze podziękowanie Państwu i wszystkim którzy zdecydowali się na przekazanie swojego 1% podatku.

Mamy nadzieję że będziemy mogli liczyć na wsparcie w przyszłym roku.

Wdzięczna Justyna Gmurczyk

 

 

Podziękowanie dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie

Za prowadzenie organizacji pożytku publicznego, za „Pomocną Dłoń”  i wsparcie psychiczne i finansowe w powrocie do zdrowia                      

                                                                     Serdecznie dziękuję

                                                          wdzięczna Jolanta Borzymek

 

Podziękowanie

 Wszystkim tym, którzy urzeczywistnili słowa Jana Pawła II, „Nie ważne kim jesteś i co posiadasz, ale ważne czym dzielisz się z innymi”, wpłacając 1% swojego podatku dochodowego na pomoc w mojej walce z chorobą, z serca dziękuję.

Wdzięczna Marzena Banach z dziećmi

                                                                                            

Podziękowanie

Szanowni Państwo,

Dziękuję za przekazanie mi 1% podatku dochodowego. Dziękuję za Państwa wsparcie i zaufanie a jednocześnie proszę o dalszą pomoc.

Mateusz Jaworski

 

 

 

Podstawowe informacje o działalności Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest pozarządowym stowarzyszeniem oświatowym o zasięgu ogólnopolskim. Może także – w ramach umów międzynarodowych – podejmować współpracę z organizacjami i instytucjami oświatowymi poza granicami kraju. Od 1982 roku TWP jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświaty Dorosłych i Europejskiego Biura Oświaty Dorosłych. TWP zostało powołane decyzją Rady Ministrów RP 5 maja 1950 roku i jest spadkobiercą działającego w okresie międzywojennym Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Obecnie skupia ponad 5 tysięcy członków – wykładowców (specjalistów w zakresie różnych dziedzin wiedzy), nauczycieli języków obcych, pracowników nauki, przedstawicieli środowisk twórczych, organizatorów rozmaitych form działalności edukacyjnej, pracowników administracji oświatowej i samorządowej.

 Za główne cele swojej działalności TWP uznaje:

  • upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej, podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa,
  • upowszechnianie wiedzy ekologicznej i służącej ochronie zdrowia obywateli,
  • prowadzenie szeroko rozumianej edukacji w społeczeństwie demokratycznym,
  • prowadzenie szkół niepublicznych wszystkich szczebli,
  • krzewienie zaradności życiowej, działania i pracy w warunkach gospodarki wolnorynkowej,
  • wspomaganie szkolnictwa państwowego i społecznego w kształceniu ustawicznym dorosłych i młodzieży,
  • podnoszenie standardu życia intelektualnego,
  • nauczanie języków obcych, wzbogacanie wiedzy o historii, kulturze i językach innych narodów.

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com