Powrót do Nasze szkoły

Matura 2024

 

 

 

przybory                                                          

 

na podstawie:

Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

 

 

na podstawie:

Wytycznych CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-cke-mein-i-gis-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r

 

 

 

 

 

Informatory maturalne:

Przykładowe arkusze maturalne wraz z rozwiązaniami

Język polski – poziom podstawowy

– Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

– Rozwiązania zadań i schematy punktowania (zestawy A1, A2, A3, A4, A6)

Matematyka – poziom podstawowy

– Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

– Rozwiązania zadań i schematy punktowania (zestawy A1, A2, A3, A4, A6, A7)

Geografia – poziom rozszerzony

– Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1) + barwny załącznik A1

– Rozwiązania zadań i schematy punktowania (zestawy A1, A2, A3, A7)

Język angielski – poziom podstawowy 

– Zestaw zadań

– Rozwiązania zadań i schematy punktowania

– Transkrypcja nagrań

– Plik dźwiękowy

Język rosyjski – poziom podstawowy

– Zestaw zadań

– Rozwiązania zadań i schematy punktowania

– Transkrypcja nagrań

– Plik dźwiękowy

Matura 2016 – stara podstawa programowa

Arkusze maturalne:

                                                maj 2015r.

Język polski  

stara matura poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

nowa matura poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

stara matura poziom podstawowy – arkusz (wersja C) +zasady oceniania

nowa matura poziom podstawowy – arkusz (wersja A) +zasady oceniania

Język angielski

stara matura poziom podstawowy − arkusz (wersja C) +transkrypcja + zasady oceniania

nowa matura  poziom podstawowy − arkusz (wersja A) +transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

 stara matura poziom podstawowy – arkusz (wersja C) +transkrypcja + zasady oceniania

nowa matura poziom podstawowy − arkusz (wersja A) +transkrypcja + zasady oceniania

Geografia

nowa matura  poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Załącznik – barwny załącznik do arkusza

maj 2014r. 

Język polski

poziom podstawowy – arkusz + odpowiedzi

Matematyka

poziom podstawowy – arkusz + odpowiedzi

Język angielski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + odpowiedzi

Język rosyjski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + odpowiedzi

                                                maj 2013r.

Język polski

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Matematyka

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Język angielski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania  +  Informacja o zadaniu 4.

Język rosyjski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

 

sierpień 2012 r.
 

Język polski

 poziom podstawowy – arkusz  +  kryteria oceniania

Matematyka

 poziom podstawowy – arkusz  +  kryteria oceniania

Język angielski

 poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja  +  kryteria oceniania

czerwiec 2012 r.
 

Język polski

 poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

 poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Matematyka

 poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

 poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Język angielski

 poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

 poziom rozszerzony cz.1 – arkusz

 poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

Język rosyjski

 poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

maj 2012 r.
Język polski

 poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Matematyka

 poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Język angielski

 poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

Język rosyjski

 poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/nasze-szkoly/matura-2013/