Kadra pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna w I Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP Wyszkowie

mgr Katarzyna Kownacka -  dyrektor szkół TWP w Wyszkowie

 1.

mgr Deptuła Agnieszka nauczyciel geografii i fizyki

2.

mgr Dłużniewska Grażyna

nauczyciel biologii

3.

mgr Gańko Danuta

nauczyciel chemii

4.

mgr Kielisiak Katarzyna nauczyciel historii, wos i  historii i społeczeństwa

5.

mgr Kluczek Monika

nauczyciel języka angielskiego

6.

mgr Kozon Magdalena nauczyciel języka angielskiego

7.

mgr Kownacka Katarzyna nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

8.

mgr Nowatcińska Agnieszka nauczyciel języka polskiego

9.

mgr Roman Andrzej

nauczyciel języka polskiego

10.

mgr Sieńkowska Jolanta nauczyciel informatyki

11.

mgr Zylbert – Malinowska Wioleta

nauczyciel matematyki

Kadra Pedagogiczna w Szkole Policealnej TWP Wyszkowie

mgr Katarzyna Kownacka -  dyrektor szkół TWP w Wyszkowie

1. mgr Lalak Renata nauczyciel pracowni rachunkowości, wynagrodzeń i podatków, pracowni wynagrodzeń danin publicznych,ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS.
2. mgr Truchel Luiza nauczyciel inwentaryzacji i sprawozdawczości, działalności gospodarczej 
3. mgr Kluczek Monika nauczyciel języka angielskiego
4. mgr Kownacka Katarzyna nauczyciel pracowni biurowej, działalności gospodarczej i wykonywania pracy biurowej
5. mgr Anna Bosińska nauczyciel teoretycznej podstawy opieki
6. mgr Lidia Szymanik nauczyciel metody pracy opiekuńczo-pielęgnacyjnej
7. mgr Marek Rosłoniec nauczyciel biopsychospołecznego funkcjonowanie człowieka oraz aktywizacji osoby podobiecznej

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/o-nas-2/kadra-pedagogiczna/