Powrót do O nas

Kadra pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna w I Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP Wyszkowie

mgr Katarzyna Kownacka –  dyrektor szkół TWP w Wyszkowie

 1.

mgr Deptuła Agnieszka nauczyciel geografii i fizyki

2.

mgr Anna Łobacz

nauczyciel biologii

3.

mgr Gańko Danuta

nauczyciel chemii

4.

mgr Kielisiak Katarzyna nauczyciel historii, wos i  historii i społeczeństwa

5.

mgr Kluczek Monika nauczyciel języka angielskiego

6.

mgr Kozon Magdalena nauczyciel języka angielskiego

7.

mgr Kownacka Katarzyna nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

8.

mgr Nowatcińska Agnieszka nauczyciel języka polskiego

9.

mgr Roman Andrzej nauczyciel języka polskiego

10.

mgr Sieńkowska Jolanta nauczyciel informatyki

11.

mgr Zylbert – Malinowska Wioleta nauczyciel matematyki

Kadra Pedagogiczna w Szkole Policealnej TWP Wyszkowie

mgr Katarzyna Kownacka –  dyrektor szkół TWP w Wyszkowie

1. mgr Lalak Renata nauczyciel pracowni rachunkowości, pracowni wynagrodzeń danin publicznych
2. mgr Marianna Rzadkowska
nauczyciel wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i rozliczenia z ZUS
3. mgr Kozon Magdalena nauczyciel języka angielskiego
4. mgr Kownacka Katarzyna nauczyciel pracowni biurowej, działalności gospodarczej i wykonywania pracy biurowej

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/o-nas-2/kadra-pedagogiczna/