Kadra pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna w I Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP Wyszkowie

mgr Katarzyna Kownacka -  dyrektor szkół TWP w Wyszkowie

 1.

mgr Deptuła Agnieszka nauczyciel geografii i fizyki

2.

mgr Dłużniewska Grażyna

nauczyciel biologii

3.

mgr Dudek Iwona

nauczyciel języka polskiego

4.

mgr Gańko Danuta

nauczyciel chemii

5.

mgr Kielisiak Katarzyna

nauczyciel historii, wos i  historii i społeczeństwa

6.

mgr Kluczek Monika

nauczyciel języka angielskiego

7.

mgr Kozon Magdalena

nauczyciel języka angielskiego

8.

mgr Kownacka Katarzyna nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

9.

mgr Nowatcińska Agnieszka

nauczyciel języka polskiego

10.

mgr Roman Andrzej nauczyciel języka polskiego

11.

mgr Sieńkowska Jolanta

nauczyciel informatyki

12.

mgr Zylbert – Malinowska Wioleta nauczyciel matematyki

 


 

 

Kadra Pedagogiczna w Szkole Policealnej TWP Wyszkowie

mgr Katarzyna Kownacka -  dyrektor szkół TWP w Wyszkowie

1. mgr Lalak Renata nauczyciel pracowni rachunkowości, wynagrodzeń i podatków, pracowni wynagrodzeń danin publicznych,ubezpieczeń społecznych i rozliczeń z ZUS.
2. mgr Truchel Luiza nauczyciel inwentaryzacji i sprawozdawczości, działalności gospodarczej 
3. mgr Pietrzak Edyta nauczyciel prawa cywilnego, prawa administracyjnego, postępowania w administracji, wynagrodzeń .
4. mgr Kozon Magdalena nauczyciel języka angielskiego.
5. mgr Kownacka Katarzyna nauczyciel pracowni biurowej i działalności gospodarczej i wykonywania pracy biurowej
6. mgr Kluczek Monika nauczyciel języka angielskiego
7. mgr Pietrzykowska Emilia nauczyciel rachunkowości finansowej

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/o-nas-2/kadra-pedagogiczna/