Pielęgniarstwo

OFERTA EDUKACYJNA DLA PIELĘGNIAREK

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie uzyskało decyzję z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i psychiatrycznego dla pielęgniarek.

W marcu 2013r. 37 pielęgniarek ukończyło kurs i zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe pielęgniarki rodzinnej.

W listopadzie 2013r.  30 pielęgniarek zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe pielęgniarki psychiatrycznej.

25.10.2014r. 32 pielęgniarki ukończyło  kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek. 

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie uprzejmie informuje, że w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w roku 2014/2015 przewiduje organizację  niżej wymienionych kursów:

Kursy kwalifikacyjne:

– Pielęgniarstwo rodzinne – program dla pielęgniarek /Decyzja 488/12 CKPPiP/

– Pielęgniarstwo psychiatryczne – program dla pielęgniarek /Decyzja 205/13 CKPPiP/

Kursy specjalistyczne:

– Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG – program dla pielęgniarek  /Decyzja Nr 455/14 CKPPiP/

Zainteresowane Pielęgniarki zapraszamy do biura TWP  i prosimy o wypełnienie podania oraz dostarczenie następujących  załączników:

1. Kserokopia prawa wykonywania zawodu,

2. Dokument potwierdzający roczny staż pracy w zawodzie.

Bliższych informacji uzyskasz w biurze TWP

lub u naszych konsultantek pod nr tel. 662-608-072   lub   502-652-934

 Podanie na kurs pielęgniarski

Uznając wiedzę za najlepszą inwestycję w człowieka serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych usług.

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/kursy-dla-pielegniarek/