Dobre praktyki

SZKOŁY TWP

 

1. SPOTKANIE WIELKANOCNE – „JEGO MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻYŁA ŚMIERĆ”

2. SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERENOWYCH;  ZDJĘCIE LOTNICZE CENNYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W NAUCZANIU GEOGRAFII WŁASNEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE WYSZKOWA

3. KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMYCH POSTAW SŁUCHACZY BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI

4. INSCENIZACJA BOŻONARODZENIOWA ”…BO SIĘ NARODZIŁ NAM ZBAWICIEL”

5. TWP SŁYNIE Z TEGO, ŻE WSPOMAGA SIĘ KAŻDEGO – POMOC CHARYTATYWNA POTRZEBUJĄCYM

6. BEZPIECZEŃSTWO – W SZKOLE BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU

7. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA AKTÓW PRAWNYCH I POSŁUGIWANIA SIĘ NIMI W ŻYCIU ZAWODOWYM I CODZIENNYM

8. AKADEMIA Z OKAZJI ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – „A TO POLSKA WŁAŚNIE”

9. TROSKA O JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

10. AKCJA CHARYTATYWNA – „NIE TYLKO DLA SIEBIE”

11. KONKURS HISTORYCZNY – „WIWAT 3 MAJ – W ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI”

12. NAUKA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

13. PROJEKT UNIJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – „KIERUNEK SUKCES – WIEM WIĘCEJ”

14. PROJEKT UNIJNY Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – „KIERUNEK SUKCES – WIEM WIĘCEJ”

15. PROJEKT UNIJNY – ” WYKSZTAŁCENIE W CENIE”

CDN TWP

 

1.  DOBRE PRAKTYKI W PRZEDSZKOLU NR 9

2.  DOBRE PRAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/dobre-praktyki-twp/