Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych TWP w Wyszkowie

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2018/2019

OSTATNIA SZANSA!!!

W tym roku jeszcze nabór do trzyletniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO . Naukę w Liceum dla dorosłych może podjąć każdy,kto:

 • ukończył ośmioletnia szkołę podstawową – nauka trwa trzy lata

 • lub ukończył gimnazjum – nauka trwa trzy lata,

 • lub ukończył zasadniczą szkołę zawodową – nauka trwa dwa lata,

 • lub przerwał naukę w szkole średniej.

Szkoły TWP funkcjonują w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego:

 • uzyskuje wykształcenie średnie,

 • ma możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na studiach,

 • ma możliwość podjęcia nauki w SZKOLE POLICEALNEJ TWP w Wyszkowie na kierunku:

 • technik rachunkowości

 • technik administracji

 • technik BHP

 • opiekun osoby starszej

 • opiekun w domu pomocy społecznej

 • opiekunka środowiskowa

 • asystent osoby niepełnosprawnej.

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2018/05/10/zapraszamy-do-liceum-ogolnoksztalcacego-dla-doroslych-twp-w-wyszkowie/