GRATULACJE DLA NAJLEPSZYCH SŁUCHACZY!!!

GRATULACJE DLA NAJLEPSZYCH SŁUCHACZY,

którzy w terminie zaliczyli semestr:

– złożyli i zaliczyli prace kontrolne,

– mają 100% frekwencji,

– zdali 3 egzaminy pisemne z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki,

– zdali egzaminy ustne ze wszystkich przedmiotów.

Jest szansa do końca lutego dla osób warunkowo wpisanych na wyższy semestr:

– można zdać egzaminy i złożyć w sekretariacie indeks

lub

– można powtórzyć semestr, ale należy złożyć podanie.

 

                                                                 Serdeczne Gratulacje

dla całego semestru IV A.36 – zostało pół roku wytężonej pracy i egzamin

oraz

dla całego semestru Opiekun w Domu Pomocy Społecznej. Został rok nauki i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2018/02/07/gratulacje-dla-najlepszych-sluchaczy/