Powrót do Projekt

KIERUNEK SUKCES – WIEM WIĘCEJ

W roku szkolnym 2011/2012 realizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KIERUNEK SUKCES – WIEM WIĘCEJ

Celem projektu był wzrost poziomu umiejętności i wiedzy z zakresu języka obcego, technologii ICT, matematyki oraz przedsiębiorczości.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie było:

nauka w szkołach dla dorosłych

• miejsce zamieszkania: uczestnikami mogły być osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego

• wypełnienie dokumentów kwalifikujących tj. formularza zgłoszeniowego, oświadczenie o przynależności do grupy docelowej, xero dowodu osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, deklaracje ukończenia projektu oraz zaświadczenie ze szkoły że są jej słuchaczami.

W ramach projektu słuchaczom szkół dla dorosłych proponowaliśmy do wyboru następujące zajęcia:

język obcy: angielski, rosyjski – 80 godzin

projektowanie stron www oraz sieci komputerowe – 50 godzin

podstawy przedsiębiorczości (zakładanie i prowadzenie małych przedsiębiorstw) – 70 godzin

matematyka – 30 godzin

Zapewniliśmy: poczęstunek, materiały szkoleniowe, teczki, notatniki, długopisy, podręczniki

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/projekt/kierunek-sukces-%e2%80%93-wiem-wiecej/