KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

W marcu 2013r. 37 pielęgniarek ukończyło kurs i zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z pielęgniarstwa rodzinnego.

W listopadzie 2013r. 30 pielęgniarek ukończyło  kwalifikacyjny kurs w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

25 października 2014r.  32 pielęgniarki  ukończyło  drugą edycję kwalifikacyjnego kursu w dziedzinie pielęgniarstwa  rodzinnego dla pielęgniarek.

Uznając wiedzę za najlepszą inwestycję w człowieka serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych usług.

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/kursy-kwalifikacyjne-dla-pielegniarek/