SERDECZNE GRATULACJE DLA NASZYCH ABSOLWENTÓW

Tak wiele udało Wam się osiągnąć! 

Wiedza jest najcenniejszą rzeczą, jaką posiadamy.

Zdobywamy ją od innych, jednak mądrości uczymy się sami.

Przyjmijcie nasze najserdeczniejsze gratulacje

i życzenia umiejętnego wykorzystania zdobytej wiedzy

w budowaniu swojej przyszłości.

Dyrekcja i Zarząd OR TWP w Wyszkowie

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2016/02/01/serdeczne-gratulacje-dla-naszych-absolwentow/