SZANOWNI SŁUCHACZE

Warunkiem utrzymania danego semestru jest frekwencja na poziomie 50 % w miesiącu na danym przedmiocie. Brak wymaganych obecności skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy,  a zbyt mała liczba słuchaczy w danej grupie – rozwiązaniem danego semestru.

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2014/12/15/szanowni-sluchacze/