WAŻNA INFORMACJA DLA SŁUCHACZY W SPRAWIE EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

Wszystkich Słuchaczy, którzy mają do zaliczenia egzaminy kwalifikacyjne

i poprawkowe za poprzedni semestr prosimy  o pilny kontakt ze szkołą.

Zostały  wyznaczone terminy tych egzaminów.

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2014/08/20/wazna-informacja-dla-sluchaczy-w-sprawie-egzaminow-kwalifikacyjnych-i-poprawkowych/