MATURZYSTO !!!!

Przypominamy, że do 5 kwietnia wszyscy zdający egzamin maturalny mają obowiązek złożyć bibliografię (z planem ramowym) wraz z zapotrzebowaniem na sprzęt wykorzystywany podczas prezentacji. 

Złożenie bibliografii w wymaganym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego.

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2014/03/28/maturzysto/