Podziękowanie dla Darczyńców

Składamy najserdeczniejsze podziękowania za życzliwość i pomoc, jaką okazali Państwo wspierając nasze działania na rzecz osób chorych i poszkodowanych.                      

Zarząd OR TWP w Wyszkowie


Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2013/10/17/1342/