Podziękowanie

Zarząd Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie
składa serdeczne podziękowanie za wpłatę 1% swojego podatku za 2011 rok na organizację pożytku publicznego
Dziękujemy za pomoc, życzliwość i ofiarność jaką okazaliście Państwo na rzecz naszych  słuchaczy oraz chorej nauczycielki.

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie – organizacją pożytku publicznego
KRS: 0000176675

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Filia w Wyszkowie
89 8923 0008 0900 0676 2009 0005

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2012/11/09/821/