NOWOŚĆ W TWP – KURSY DLA PIELĘGNIAREK

czepek pilęgniarki 211

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie uzyskało decyzję z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek. W październiku 2012r. rozpoczynamy pierwszy kurs w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie.

Zainteresowane Pielęgniarki zapraszamy do biura TWP i prosimy o wypełnienie podania oraz dołączenie załączników:

– kserokopia prawa wykonywania zawodu,

– dokument potwierdzający roczny staż pracy w zawodzie.

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2012/09/10/nowosc-w-twp-kursy-dla-pielegniarek/