GRATULACJE

 

Gratulacje dla tegorocznych absolwentów Szkoły Policealnej TWP

– technik rachunkowości

za bardzo dobre wyniki i  zdany w 100% egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Składamy serdeczne podziękowania nauczycielom, którzy wspaniale przygotowali słuchaczy do egzaminu.

  

Zarząd i Dyrekcja  OR TWP w Wyszkowie

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/2012/09/05/gratulacje-2/