Matura 2018

Harmonogram m

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku.

Na stronie internetowej;

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/dla-lo-od-2015-roku/23-egzamin-maturalny/347-materialy

znajdziecie film informacyjny o nowej maturze 2015

Również na stronie CKE znajdziecie arkusze maturalne z rozwiązaniami z lat 2005-2015

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/arkusze-z-lat-2005-2015

Matura 2015 – nowa podstawa programowa

Informatory maturalne:

Przykładowe arkusze maturalne wraz z rozwiązaniami

Język polski – poziom podstawowy

- Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania (zestawy A1, A2, A3, A4, A6)

Matematyka – poziom podstawowy

- Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania (zestawy A1, A2, A3, A4, A6, A7)

Geografia – poziom rozszerzony

- Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1) + barwny załącznik A1

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania (zestawy A1, A2, A3, A7)

Język angielski – poziom podstawowy 

- Zestaw zadań

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania

- Transkrypcja nagrań

- Plik dźwiękowy

Język rosyjski – poziom podstawowy

- Zestaw zadań

- Rozwiązania zadań i schematy punktowania

- Transkrypcja nagrań

- Plik dźwiękowy

Matura 2016 – stara podstawa programowa

Arkusze maturalne:

                                                maj 2015r.

Język polski  

stara matura poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

nowa matura poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

stara matura poziom podstawowy – arkusz (wersja C) +zasady oceniania

nowa matura poziom podstawowy – arkusz (wersja A) +zasady oceniania

Język angielski

stara matura poziom podstawowy − arkusz (wersja C) +transkrypcja + zasady oceniania

nowa matura  poziom podstawowy − arkusz (wersja A) +transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

 stara matura poziom podstawowy – arkusz (wersja C) +transkrypcja + zasady oceniania

nowa matura poziom podstawowy − arkusz (wersja A) +transkrypcja + zasady oceniania

Geografia

nowa matura  poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Załącznik – barwny załącznik do arkusza

maj 2014r. 

Język polski

poziom podstawowy – arkusz + odpowiedzi

Matematyka

poziom podstawowy – arkusz + odpowiedzi

Język angielski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + odpowiedzi

Język rosyjski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + odpowiedzi

                                                maj 2013r.

Język polski

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Matematyka

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Język angielski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania  +  Informacja o zadaniu 4.

Język rosyjski

poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

 

sierpień 2012 r.
 

Język polski

 poziom podstawowy – arkusz  +  kryteria oceniania

Matematyka

 poziom podstawowy – arkusz  +  kryteria oceniania

Język angielski

 poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja  +  kryteria oceniania

czerwiec 2012 r.
 

Język polski

 poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

 poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Matematyka

 poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

 poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Język angielski

 poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

 poziom rozszerzony cz.1 – arkusz

 poziom rozszerzony cz.2 – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

Język rosyjski

 poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

maj 2012 r.
Język polski

 poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Matematyka

 poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania

Język angielski

 poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

Język rosyjski

 poziom podstawowy – arkusz + transkrypcja + kryteria oceniania

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/nasze-szkoly-2/matura-2013/