Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.   

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.     

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

       

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/cdn-2/priorytety-mazowieckiego-kuratora-oswiaty/