Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości-wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

       

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/cdn-2/priorytety-mazowieckiego-kuratora-oswiaty/

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com