Powrót do CDN

Informacje ogólne

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Wyszkowie realizuje cele i zadania edukacyjne określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
Decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty Numer 72/NPDN/2002 z dnia 10 czerwca 2002r. o wpisie do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego.

Aktualizacja wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego pod nr 32/NPDN/2010 z dnia 25 maja 2010r. dokonana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie.                           

Główne zadania naszej placówki to:
  

Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

  

Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i placówek.

  

Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

  

Prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów i innych form zdobywania wiedzy dla nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek.

Nauczyciel   – chcąc dawać innym, musi sam wiele posiadać
    – chcąc kształcić innych, musi być sam gruntownie wykształcony
    – chcąc czynić innych lepszymi, musi sam być dobry.
    J.W. Dawid

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/cdn-2/informacje-ogolne/

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com